Vilka är techjobben?

Bilden visar ett urval av techjobb och information om hur efterfrågade dessa jobb är. Ladda ner TechSveriges rapport om behovet av olika techjobb.

En lista över TechSveriges medlemsföretag där du kan leta jobb hittar du här.

Andra som skriver om techjobb:
Destination Framtiden
Framtid.se
Saco:s it-yrkesguide
Alla studier.se

För mer info om rollerna i figuren, se länkad rapport ’IT-kompetensbristen’ s. 26

Nedan finns en kort beskrivning av nio vanliga yrkesroller inom tech. Mer information om rollerna och behoven av dem finns i rapporten IT-kompetensbristen.

Systemutvecklare: Utvecklar mjukvaran i olika techlösningar. Typiska roller inom rollen är programmerare, front end- och back end-utvecklare samt DevOps-utvecklare.

Data Scientist: Analyserar och tolkar komplexa digitala data, bl.a. med hjälp av AI.

Supporttekniker (eller supportexperter): Ger teknisk hjälp åt användare samt underhåller och felsöker i tekniska system.

IT-arkitekt: Planerar och lägger upp strategier för hur IT-system ska struktureras och byggas.

Projektledare: Planerar, organiserar och genomför tekniska projekt.

Testare: Testar och kvalitetssäkrar produkter och system.

UX-expert: UX betyder user experience. UX-experter säkerställer att en god användarupplevelse uppnås i alla delar av interaktionen mellan användaren och en produkt eller ett system.

Säljare med affärsansvar: Driver säljprocesser och utvecklar kundrelationer. Typiska roller inom rollen är Bid Managers och Key Account Managers.

Verksamhetsutvecklare: Analyserar, utvecklar och effektiviserar arbetssätt, metoder och processer, bl.a. för att säkerställa att olika techlösningar som används bidrar med värde.

Alla roller innebär att man i varierande grad arbetar med att utveckla tekniken, utveckla verksamheten/affärerna och att utveckla användbarheten i techlösningarna. Placeringen av de olika rollerna i förhållande till hörnen ”Teknikutveckling”, ”Affärsutveckling” och ”Användbarhet” i triangelfiguren visar, på ett ungefär, hur stor grad av de tre olika dimensionerna som respektive roll innehåller.