Vilka är techjobben?

Ladda ner TechSveriges rapport om behovet av olika techjobb.

En lista över TechSveriges medlemsföretag där du kan leta jobb hittar du här.

Andra som skriver om techjobb:
Destination Framtiden
Framtid.se
Saco:s it-yrkesguide
Alla studier.se

Nedan finns en kort beskrivning av nio vanliga yrkesroller inom tech. Mer information om rollerna och behoven av dem finns i rapporten Kompetensbehoven inom tech.

Systemutvecklare: Utvecklar mjukvaran i olika techlösningar. Typiska roller inom rollen är programmerare, front end- och back end-utvecklare samt DevOps-utvecklare.

Data Scientist: Analyserar och tolkar komplexa digitala data, bl.a. med hjälp av AI.

Supporttekniker (eller supportexperter): Ger teknisk hjälp åt användare samt underhåller och felsöker i tekniska system.

IT-arkitekt: Planerar och lägger upp strategier för hur IT-system ska struktureras och byggas.

Projektledare: Planerar, organiserar och genomför tekniska projekt.

Testare: Testar och kvalitetssäkrar produkter och system.

UX-expert: UX betyder user experience. UX-experter säkerställer att en god användarupplevelse uppnås i alla delar av interaktionen mellan användaren och en produkt eller ett system.

Säljare med affärsansvar: Driver säljprocesser och utvecklar kundrelationer. Typiska roller inom rollen är Bid Managers och Key Account Managers.

Verksamhetsutvecklare: Analyserar, utvecklar och effektiviserar arbetssätt, metoder och processer, bl.a. för att säkerställa att olika techlösningar som används bidrar med värde.

Alla roller innebär att man i varierande grad arbetar med att utveckla tekniken, utveckla verksamheten/affärerna och att utveckla användbarheten i techlösningarna. Placeringen av de olika rollerna i förhållande till hörnen ”Teknikutveckling”, ”Affärsutveckling” och ”Användbarhet” i triangelfiguren visar, på ett ungefär, hur stor grad av de tre olika dimensionerna som respektive roll innehåller.