Tillbaka

Uppdraget: Rekrytera bristkompetens om och om igen

Hur hittar man morgondagens experter för att lösa dem mest komplexa problemen för näringsliv och offentlig sektor? Den frågan är i högsta grad relevant för Veronica Wiren, Vice President HR för Skandinavien och centrala Europa på it- och konsultföretaget CGI. För att nå ut till rätt kandidater i dagens snabbföränderliga värld, tar hon till vara på kraften i företagets anställda som genom sina egna erfarenheter agerar ambassadörer.

– Konkurrensen om personal är hård mellan it-bolagen, även i den nuvarande ekonomin. Samtidigt som kundkraven ökar och alla omvärldsförändringar direkt märks i efterfrågan. Exempelvis har efterfrågan på kompetens inom områden som AI och säkerhet skjutit i höjden.

Lägg till det att de flesta bolag idag i någon mån kan beskrivas som IT bolag. Så branschen som sådan erbjuder fantastiska karriärmöjligheter.

Bilden av jobb inom IT behöver däremot nyanseras, idag anställer vi experter inom en mängd området som hälsa, tillverkning, försvar och offentlig verksamhet där IT kompetensen bara är en del av profilen.

Idag är allt sammankopplat – teknik, ekonomi, juridik och industri – allt hänger samman. Det behövs både specialistkompetens och generell samhällsförståelse för att lösa dagens utmaningar.

Vi behöver helt enkelt få in fler människor i branschen, med olika bakgrunder, och erbjuda en bra karriärutveckling, annars kommer vi inte att kunna möta den långsiktiga personalförsörjningen, säger Veronica Wiren.

En del av lösningen är att locka personer som har grundkompetens och vill utvecklas vidare inom IT eller Tech och erbjuda utvecklingsmöjligheter på plats”– Veronica Wiren

Parallellt med detta måste vi vara en attraktiv arbetsgivare som verkligen tar vara på vår personal. CGI satsar mycket på kompetensutveckling och jobbrotation för alla anställda. Vi har ett fantastiskt utbildningsutbud med över 40 000 online-resurser och 700 lärandekanaler genom CGI Academia e-learning-plattformen. Vi är stolta att vara branschens mest jämställda arbetsgivare med höga frisktal både hos kvinnor och män.

Det är viktiga komponenter men vi måste även erbjuda spännande karriärvägar och med vår globala profil och stora kundportfölj finns det inga gränser för hur långt man kan gå inom bolaget, både geografiskt och i expertområde.

En del av lösningen är att locka personer som har grundkompetens och vill utvecklas vidare inom IT eller Tech och erbjuda utvecklingsmöjligheter på plats”- Veronica Wiren

Veronica är i grunden personalvetare som jobbat både på bank och i offentlig sektor innan hon för 15 år sedan hamnade i Tech branschen. Här trivs hon utmärkt.  

– Det här är det roligaste jobbet som finns! Att få vara med om den snabba utveckling och förändring som sker, där kraven på vad vi ska leverera hela tiden höjs, är otroligt inspirerande, säger Veronica Wiren. 

Namn: Veronica Wirén
Ålder: 45
Titel och företag: Vice President HR Skandinavien & centrala Europa, på it- och konsultföretaget CGI
Ort: Stockholm

Fler artiklar