Tillbaka

”Våga ta steget till tech”

Hur hade det gått om pandemin drabbat oss för 20 år sedan? Hade det varit möjligt att i stor skala gå över till hemarbete innan vi hade en väl utbyggd it-infrastruktur? Det är en fråga som Staffan Hellsvik, Partner Manager på företaget Ericsson, funderat mycket på. 

– Vägar, elnät och vattenledningar är infrastruktur som man kan ta på. Men sen har vi den trådlösa kommunikationen som är minst lika viktig, men som inte syns. På kort tid har vi blivit beroende av att det ska finnas uppkoppling överallt, säger Staffan Hellsvik.

Att hjälpa företag och industrier att bygga ut sin IT-infrastruktur är en stor del av Staffan Hellsviks uppdrag på Ericsson. Nästa stora tekniksprång för många industrier är övergången från WiFi till egna 5G-nätverk.

– När folk skaffade sina första trådlösa nätverk hemma, då tänkte de inte på att de i framtiden skulle koppla upp sina lägenheter med smarta högtalare och sensorer. På samma sätt vet vi idag inte vilka tekniska innovationer som kommer att göras möjliga när vi nu går över till 5G, säger Staffan Hellsvik.

– Våga ta steget. Jag har träffat många i olika åldrar som sadlat om mot tech. Ingen av dem jag träffat har ångrat sitt val, även om det krävdes lite mod för att ta steget.

Staffan beskriver sitt jobb som ”superspännande”. Man får träffa mycket människor och besöka företag i olika branscher. Nu när pandemin är över, ser han fram emot att i större utsträckning få träffa kunder och partners face-to-face igen.

Staffan Hellsviks budskap till den som funderar på att söka sig till techbranschen är att våga ta steget.
”Jag har träffat många i olika åldrar som har sadlat om mot tech. Ingen av dem jag har träffat har ångrat sitt val, även om det krävdes lite mod för att ta steget”, avslutar Staffan.

Namn: Staffan Hellsvik
Ålder: 33
Titel och företag: Partner Manager på tech-företaget Ericsson
Ort: Göteborg

Fler artiklar